Grafomotoryka – na czym polega?

0
436
Grafomotoryka

Grafomotoryka znacząco wpływa na prawidłowy rozwój człowieka. Chociaż wydaje się to skomplikowanym pojęciem, w jej zakres wchodzą czynności, które mają wpływ na umiejętności motoryczne i koordynacyjne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej na czym dokładnie polega grafomotoryka.

Czym jest grafomotoryka?

Grafomotoryka to umiejętność ruchowa i koordynacyjna, która pozwala na precyzyjne wykonywanie ruchów ręki i palców potrzebnych do pisania. Jest to złożony proces, który obejmuje wiele elementów, takich jak percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, kontrola ruchu, precyzja i siła mięśni ręki. Grafomotoryka jest przede wszystkim ważnym elementem rozwoju dziecka, ponieważ umiejętność pisania jest kluczowa w procesie uczenia się w szkole. Ćwiczenia grafomotoryczne, takie jak rysowanie, pisanie, kolorowanie i wycinanie, mogą pomóc w rozwoju umiejętności grafomotorycznych. Można je wykonywać w różnych grupach wiekowych i są one często stosowane w terapii zajęciowej, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami ruchowymi w rozwijaniu umiejętności pisania i rysowania.

Na czym polegają ćwiczenia grafomotoryczne?

Ćwiczenia grafomotoryczne polegają na wykonywaniu różnego rodzaju aktywności, które pomagają rozwijać umiejętności motoryczne i koordynacyjne ręki oraz palców. Jednym z nich jest pisanie liter, cyfr i słów w zeszycie lub na tablicy. Ćwiczenie to pomaga rozwijać precyzję i siłę mięśni ręki, a także poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Innym ćwiczeniem jest kolorowanie i rysowanie w zeszycie lub na kartce papieru. Wymaga to precyzyjnych ruchów ręki i palców, co pozwala rozwijać umiejętności grafomotoryczne. Kolejną rozwijającą umiejętnością ruchową jest wycinanie papieru nożyczkami. Ta aktywność pozwala na rozwijanie precyzji i kontroli ruchu palców i ręki. Gry zręcznościowe, takie jak łamigłówki, układanki i gry planszowe łączą ze sobą ćwiczenia z zabawą. Te gry wymagają precyzyjnych ruchów ręki i palców oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Z kolei ćwiczenia sensoryczne, takie jak ugniatanie, zgniatanie i rozciąganie gliny, modeliny lub masy solnej, pomagają rozwijać siłę i kontrolę mięśni ręki. W prawidłowym rozwoju potrzebne jest także zadbanie o koordynację ruchową i równowagę. Do takich ćwiczeń można zaliczyć chodzenie po linie, skakanie na jednej nodze albo rzucanie piłką z jednej ręki do drugiej. Ćwiczenia grafomotoryczne głównie są wykonywane podczas terapii zajęciowej lub zajęć w szkole, aby pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności pisania i rysowania oraz poprawić ich precyzję i kontrolę ruchów ręki.

Wszelkie pomoce służące do ćwiczeń grafomotorycznych można zakupić w sklepie Juniora.pl w zakładce:https://juniora.pl/grafomotoryka.

Co jest potrzebne do zajęć grafomotorycznych?

Aby przeprowadzić skuteczne zajęcia grafomotoryczne, potrzebne są odpowiednie narzędzia i materiały. Wszystkie te materiały są raczej ogólnodostępne. W ich skład wchodzą między innymi:
• Zeszyty lub kartki papieru do pisania, rysowania i kolorowania.
• Ołówki, kredki, flamastry, mazaki i inne narzędzia do pisania i rysowania.
• Nożyczki, klej i papier kolorowy do wycinania i klejenia.
• Glina, modelina lub masa solna do ugniatania i modelowania.
• Plansze edukacyjne i gry zręcznościowe, które pomagają rozwijać umiejętności grafomotoryczne.
• Zabawki sensoryczne, takie jak koraliki, piasek kinetyczny, perełki itp., które pomagają rozwijać zdolności manualne i zmysłowe.
• Inne materiały do ćwiczeń równowagi i koordynacji, takie jak linie, piłki, skakanki, hula-hopki, itp.
Ćwiczenia grafomotoryczne muszą być odpowiednio dopasowane do wieku i umiejętności dziecka, a także aby były prowadzone w sposób zabawowy i atrakcyjny. Często zajęcia grafomotoryczne są prowadzone przez specjalistów, takich jak terapeuci zajęciowi, nauczyciele lub instruktorzy rekreacji, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie rozwijania umiejętności motorycznych u dzieci.

Kto potrzebuje ćwiczeń z grafomotoryki?

Ćwiczenia grafomotoryczne są zazwyczaj stosowane u dzieci, które mają trudności z pisaniem i rysowaniem, ale także mogą być korzystne dla innych grup wiekowych i osób o różnym poziomie umiejętności. Poza tym korzystają znich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które uczą się pisać i rysować. Inną grupą są dzieci z zaburzeniami neuromotorycznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, które mają trudności z kontrolą ruchów ręki i palców. Dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak autyzm, ADHD lub dysleksja, które mają trudności z koncentracją, koordynacją i kontrolą ruchu tego typu ćwiczenia są świetnym uzupełnieniem zajęć. Co więcej, osoby dorosłe, które chcą poprawić swoje umiejętności pisania i rysowania, na przykład podczas rehabilitacji po urazie lub chorobie oraz osoby starsze, które chcą utrzymać sprawność manualną i koordynację ruchową, mogą wykonywać niektóre ćwiczenia wchodzące w skład grafomotoryki.

Ćwiczenia grafomotoryczne skierowane są głównie do młodego pokolenia nabywającego umiejętności rysowania lub pisania. Okazuje się jednak, że również osoby starsze mogą korzystać z tego rodzaju ćwiczeń. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zajęć grafomotorycznych, warto skonsultować się z lekarzem lub terapeutą.

Zajrzyj również na https://freedomart.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here