Jakie badania wykonuje pielęgniarka?

0
220
Jakie badania wykonuje pielęgniarka?
Jakie badania wykonuje pielęgniarka?

Jakie badania wykonuje pielęgniarka?

Wykonywanie odpowiednich badań jest nieodłączną częścią pracy pielęgniarki. Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w opiece nad pacjentami i często są odpowiedzialne za przeprowadzanie różnych badań diagnostycznych. W tym artykule omówimy różne rodzaje badań, które pielęgniarka może wykonywać w swojej praktyce zawodowej.

Badania podstawowe

Pielęgniarki często wykonują podstawowe badania, które pomagają w ocenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Te badania obejmują:

 • Pomiar ciśnienia krwi – pielęgniarka mierzy ciśnienie krwi pacjenta za pomocą manometru lub automatycznego aparatu do pomiaru ciśnienia krwi.
 • Pomiar temperatury – pielęgniarka mierzy temperaturę pacjenta za pomocą termometru ustnego, podpachwowego lub usznego.
 • Pomiar pulsu – pielęgniarka sprawdza puls pacjenta, zwykle na nadgarstku lub szyi.
 • Pomiar poziomu cukru we krwi – pielęgniarka wykonuje test glukometrem, aby sprawdzić poziom cukru we krwi pacjenta.

Badania laboratoryjne

Pielęgniarki często pobierają próbki krwi, moczu i innych płynów ciała pacjenta do badań laboratoryjnych. Te badania mogą pomóc w diagnozowaniu różnych chorób i monitorowaniu skuteczności leczenia. Przykładowe badania laboratoryjne, które pielęgniarka może wykonywać, to:

 • Badanie morfologii krwi – pielęgniarka pobiera próbkę krwi pacjenta i wysyła ją do laboratorium, gdzie zostaje zbadana pod kątem liczby i jakości różnych komórek krwi.
 • Badanie poziomu glukozy we krwi – pielęgniarka pobiera próbkę krwi pacjenta i sprawdza poziom glukozy, co może pomóc w diagnozowaniu cukrzycy.
 • Badanie moczu – pielęgniarka pobiera próbkę moczu pacjenta i sprawdza jej skład, co może pomóc w diagnozowaniu różnych chorób nerek i układu moczowego.
 • Badanie stolca – pielęgniarka pobiera próbkę stolca pacjenta i wysyła ją do laboratorium, gdzie zostaje zbadana pod kątem obecności krwi, pasożytów lub innych nieprawidłowości.

Badania diagnostyczne

Pielęgniarki mogą również wykonywać różne badania diagnostyczne, które pomagają w identyfikacji i ocenie różnych chorób. Przykładowe badania diagnostyczne, które pielęgniarka może wykonywać, to:

 • Elektrokardiogram (EKG) – pielęgniarka przykleja elektrody do klatki piersiowej pacjenta, aby zarejestrować aktywność elektryczną serca.
 • Badanie spirometryczne – pielęgniarka prosi pacjenta o wykonanie głębokiego wdechu i wydechu do specjalnego urządzenia, które mierzy pojemność płuc.
 • Badanie słuchu – pielęgniarka może wykonywać proste testy słuchu, takie jak audiometria, aby ocenić słuch pacjenta.
 • Badanie wzroku – pielęgniarka może wykonywać podstawowe testy wzroku, takie jak odczytywanie tablicy Snellena, aby ocenić ostrość wzroku pacjenta.

Badania specjalistyczne

Pielęgniarki specjalistyczne mogą również wykonywać bardziej zaawansowane badania, zależnie od swojej specjalizacji. Przykładowe badania specjalistyczne, które pielęgniarka może wykonywać, to:

 • Badanie ultrasonograficzne – pielęgniarka może wykonywać badanie ultrasonograficzne, które wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazów narządów wewnętrznych pacjenta.
 • Badanie endoskopowe – pielęgniarka może asystować podczas endoskopii, która polega na wprowadzeniu elastycznego wziernika do ciała pacjenta w celu oceny narządów wewnętrznych.
 • Badanie kardiologiczne – pielęgniarka specjalizująca się w kardiologii może wykonywać badania takie jak echokardiografia, test wysiłkowy lub monitorowanie Holtera.
 • Badanie neurologiczne – pielęgniarka specjalizująca się w neurologii może wykonywać badania takie jak elektromiografia (EMG) lub potencjały wywołane.

Wnioski:

Pielęgniarki wykonują wiele różnych badań, które pomagają w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. Od podstawowych pomiarów, przez badania laboratoryjne, aż po bardziej zaawansowane badania diagnostyczne, pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w opiece zdrowotnej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące badań wykony

Pielęgniarka wykonuje różne badania, takie jak:
– Pobieranie krwi
– Mierzenie ciśnienia krwi
– Wykonywanie EKG
– Przygotowywanie pacjentów do badań diagnostycznych
– Wykonywanie badań laboratoryjnych
– Udzielanie pierwszej pomocy

Link do strony internetowej: https://byrosann.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here